Az Állami Nyomda Nyrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5., cégjegyzékszám: 01-10-042030) 2007. március 30-án megtartott éves rendes közgyűlése 11/2007.(03.30) és az Igazgatóság 3/2007 (08.15) számú határozataival a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban „Tpt.”) vonatkozó rendelkezései alapján döntött az Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott 9.475 db „B” sorozatú (HU0000078506) és 73.470 db „C” sorozatú (HU0000079843) egyenként 980 forint névértékű osztalékelsőbbségi névre szóló, nyomdai úton előállított dolgozói részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról.
Az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága 2/2007 (11.14) számú Igazgatósági határozatával – figyelembe véve, hogy a kibocsátott részvénymennyiség nem került 100%-ban benyújtásra, továbbá, tekintettel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény által biztosított lehetőségre – módosította az átalakítás időpontját, az alábbiak szerint:

„Az átalakítás lezárásának időpontja: 2008. január 14.
Az átalakítás időpontja : 2008. január 15., a részvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő munkanap.
Az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság az átalakítástól számított hat hónapon belül (2008. július 15-ig) befektetési szolgáltató, mint bizományos közreműködésével értékesíti, melynek részleteiről a Társaság az átalakítás lezárásáról szóló hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.”

Egyebekben az átalakításra a korábban (2007. augusztus 31-én) közzétett hirdetményben foglalt feltételek változatlan tartalommal vonatkoznak.

A dematerializációval kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel áll rendelkezésére Karakó Tamás kontrolling igazgató-befektetői kapcsolattartó a 4311-228-as telefonszámon.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések