Az Állami Nyomda Nyrt. (székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5.; cg.: 01-10-042030) (továbbiakban Társaság) ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2008. április 28-án megtartott Közgyűlése által hozott határozatainak megfelelően a Társaság által kibocsátott 9 475 db, egyenként 980,- forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított ’B’ sorozatú dolgozói részvény (HU0000089172) és 73 470 darab, egyenként 980,- forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított ’C’ sorozatú dolgozói részvény (HU0000089180) 980 Ft névértékű, A sorozatú, dematerializált módon előállított törzsrészvénnyé (HU0000079835) történő átalakítása 2008. július 7-én sikeresen megtörtént.
Az átalakítás során 1 db dolgozói részvény helyett 1 db törzsrészvény került jóváírásra a részvényesek értékpapír számláján.

A 980 Ft névértékű törzsrészvények átalakítása keretében kibocsátásra kerülő 98 Ft névértékű
névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvények (HU0000093257) első BÉT kereskedési napja 2008. július 8-a volt. A 98 Ft névértékű törzsrészvények első BÉT kereskedési napjának elszámolása 2008. július 11.
Az átalakítás során 1 db 980 Ft névértékű törzsrészvény helyett 10 db 98 Ft névértékű törzsrészvény került jóváírásra a részvényesek értékpapír számláján.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések