A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény („Tpt.”) 67.§ (1) bekezdésében, 6. mellékletének 6. pontjában, valamint az Állami Nyomda Nyrt. („Társaság”) Alapszabályában foglaltaknak megfelelően, a részvényesektől kapott tájékoztatás és felhatalmazás alapján a Társaság tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket az alábbiakról:

A Társaság egyes részvényesei, az E.G. CAPITAL SA. (székhely: 5, boulevard de la Foire L 1528 Luxembourg, cégjegyzékszám: B 109281), GYERGYÁK GYÖRGY, az Állami Nyomda Nyrt. vezérigazgatója, VAJDA GYÖRGY, az Állami Nyomda Nyrt. felügyelő bizottságának tagja és ZSÁMBOKI GÁBOR, az Állami Nyomda Nyrt. általános vezérigazgató-helyettese (továbbiakban „Részvényesek”) 2007. július 6-án módosították a közöttük 2007. február 12. napján – a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 137. pontja valamint 65/A.§ (1) bekezdés értelmében – létrejött részvényesi megállapodást („Részvényesi Megállapodás”) az alábbiak szerint:

A Részvényesi Megállapodás az alábbiakban meghatározott három feltétel közül a korábbi bekövetkeztének napjáig terjedő időtartamra jött létre:

(i) 2010. január 31,
(ii) addig a napig, ameddig a Társaság által kibocsátott és tőzsdére bevezetett „A” sorozatú törzsrészvények BÉT árfolyama meghaladja a 17.500 Ft/részvény értéket,
(iii) amikor valamely jövőben bekövetkező körülmény folytán együttesen elérnék a nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség küszöbértékét a még ajánlattételi kötelezettséget nem eredményező mértékig.

A Részvényesi Megállapodás alapján a Részvényesek összehangoltan járnak el a közgyűlési szavazati jogok gyakorlása és szavazati jogot biztosító részvényeik értékesítéséről való döntéshozatal során. A Részvényesek együttes befolyásának mértéke ezen Részvényesi Megállapodás módosítás következtében nem változott, továbbra is 25,04%.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések