Az Állami Nyomda Nyrt. (1102 Budapest, Halom u. 5.; cg.: 01-10-042030) (továbbiakban: Társaság) ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2007. március 30-én megtartott Közgyűlése illetve a Társaság 2007. augusztus 15-én megtartott Igazgatótanácsi ülése által hozott határozatainak megfelelően, a Társaság által kibocsátott 9 475 db, egyenként 980,- forint névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított ’B’ sorozatú dolgozói részvény (HU0000078506) és 73 470 darab, egyenként 980,- forint névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított ’C’ sorozatú dolgozói részvény (HU0000079843) dematerializált értékpapírrá történő átalakítása 2008. január 15-én sikeresen megtörtént. A Társaság Igazgatótanácsa 2008. január 15. napjától a nyomdai úton előállított Állami Nyomda dolgozói részvényeket érvénytelennek nyilvánította, és ezzel egyidejűleg jóváírásra került a részvényesek értékpapírszámláján az általuk benyújtott nyomdai úton előállított dolgozói részvényekkel megegyező darabszámú dematerializált dolgozói részvények. A dematerializált, névre szóló 980 Ft névértékű B sorozatú dolgozói részvény ISIN azonosítója HU0000089172, a dematerializált, névre szóló, 980 Ft névértékű, C sorozatú dolgozói részvény ISIN azonosítója HU0000089180.
A Társaság által kibocsátott valamennyi nyomdai úton előállított dolgozói részvény érvényesen benyújtásra került.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések