Az Állami Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy 2007. március 30-án megtartotta évi rendes közgyűlését, amelyen az alábbi határozatok születtek:

1/2007.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Vajda Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Gömöri Zoltánt és Zsiday Viktort, a szavazatszámláló bizottság tagjainak pedig Balla Lászlót és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2007.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2006. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2007.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2007.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2006. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2007.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2006. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2007.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés a Társaság mérlegét 6.484.164 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 941.032 ezer Ft adózott eredménnyel, és 941.032 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 7.007.344 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.070.259 ezer Ft adózott eredménnyel, és 1.059.941 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy a kedvezményes „B” és „C” sorozatú osztalékelsőbbségre jogosult dolgozói részvényekre jutó 3.140 ezer Ft osztalék kifizetése után, az adózott eredményből összesen 744.352 ezer Ft összegű osztalék kerül a Részvényesek részére kifizetésre, az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerül. Ennek következtében a Társaság Éves Beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredménye 196.680 ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja: 2007. május 20-30.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2007.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés Nigel P. Williams, Sebestyén Béla és Bojtor Tamás felügyelő bizottsági tagok eddigi munkáját megköszönve, a lemondásukat tudomásul veszi. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának választja 2007. március 30-tól 2009. május 31-ig Dr. Sárközy Tamást.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2007.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának választja 2007. március 30-tól 2009. május 31-ig Dr. Stumpf Istvánt.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2007.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának választja 2007. március 30-tól 2009. május 31-ig Dr. Repa Imrét.
(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2007.(03.30.) sz. határozatát:
A közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását nem módosítja, a könyvvizsgáló díjazása 2007. évre 5,1 millió Ft.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

11/2007.(03.30.) sz. határozatát:
A közgyűlés a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre tekintettel módosítja a Társaság Alapszabályát. A közgyűlés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

12/2007.(03.30.) sz. határozatát:
A közgyűlés az Audit Bizottság tagjainak választja Dr. Gömöri Istvánnét, Dr. Repa Imrét és Dr. Sárközy Tamást.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

13/2007.(03.30.) sz. határozatát:
A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 763 997 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Állami Nyomda Nyrt

Letöltések