A JELEN DOKUMENTUM A PSZÁF ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT HIRDETÉS, MELYET AZ ÁLLAMI NYOMDA NYRT. („TÁRSASÁG”) JELENTETETT MEG A TÁRSASÁG TÖRZSRÉSZVÉNYEINEK A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY SZERINTI, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉRE TÖRTÉNŐ MAGYARORSZÁGI TŐZSDEI BEVEZETÉSÉVEL, TOVÁBBÁ SAJÁT RÉSZVÉNYEINEK NYILVÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÁJÉKOZTATÁSKÉNT. JELEN DOKUMENTUM NEM MINŐSÜL TÁJÉKOZTATÓNAK, ILLETVE HIRDETMÉNYNEK A HIRDETÉSBEN EMLÍTETT RÉSZVÉNYEK ÉS TŐZSDEI BEVEZETÉS, ILLETVE NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL VONATKOZÁSÁBAN, EZÉRT TARTÓZKODJANAK A JELEN HIRDETÉSRE ALAPÍTOTT BÁRMILYEN AJÁNLATTÉTELTŐL. A BEVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSASÁG ( www.allaminyomda.hu ) VALAMINT A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR RT. ( www.concordert.hu ) HONLAPJÁN TEKINTHETŐ MEG.

Az Állami Nyomda közzétette tőzsdei bevezetési és nyilvános értékesítési tájékoztatóját

Az Állami Nyomda Nyrt. (Állami Nyomda vagy társaság) a mai napon közzétette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott tőzsdei bevezetési és értékesítési tájékoztatóit. A társaság „A” sorozatú törzsrészvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére a tervek szerint december első felében kerül sor és ugyanekkor valósul meg a társaság – alaptőkéjének 10%-át képviselő – saját részvényeinek nyilvános értékesítése is. A nyilvános értékesítésre tőzsdei aukció keretén belül kerül sor. A részvények értékesítésének maximum ára 6400 forint lesz.

Az Állami Nyomda által kibocsátott teljes törzsrészvénysorozat (1.396.520 darab 980 forint névértékű „A” sorozatú névre szóló dematerializált részvény) Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére az előzetes tervek szerint december első felében kerül sor. A társaság saját részvényeinek nyilvános értékesítése a tőzsdei bevezetést követően valósul meg. A társaság ezzel a lépéssel elsőként él a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény július 1-én életbe lépett módosítása által adott lehetőséggel, amely szerint a társaság törzsrészvényeinek nyilvános forgalomba hozatalára a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéssel kerül sor, majd ezt követi a saját részvények nyilvános aukciós értékesítése.

A nyilvános értékesítést megelőzően a társaság egyes részvényesei 550.359 darab részvényt ajánlanak fel zártkörben történő értékesítésre, mely túlkereslet esetén további 104.394 darab részvénnyel egészülhet ki.

Az Állami Nyomda a nyilvános értékesítés során a társaság 147.900 darab, egyenként 980 Ft névértékű ”A” sorozatú, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvényét kívánja felajánlani. Túlkereslet esetén a nyilvános értékesítésbe legfeljebb további – a Royalton Investor Three Limited részvényes tulajdonában lévő – 124.100 darab részvény vonható be.

A nyilvánosan értékesítendő részvényeket kizárólag belföldi természetes személyek és belföldi jogi személyek igényelhetik a forgalmazói feladatokat ellátó Concorde Értékpapír Rt-nél. Az egy befektető által tehető aukciós vételi megbízás legkisebb mennyisége 100 darab részvényre, míg legnagyobb mennyisége 5000 darab részvényre szólhat.

A nyilvános értékesítés keretében értékesítendő részvények aukciójának napját a társaság hirdetmény útján a napokban közzéteszi.

Az aukció minimum ára – mely a zártkörű értékesítés eredménye alapján alakul ki – legkésőbb az aukció napján kerül nyilvánosságra hozatalra.

További információk
Boris Mihály Concorde Értékpapír Rt. Telefon: 06 1 489 2200
Hegyi Gábor Capital Communications Kft. Telefon: 06 1 266 0199

Sajtóközlemény és háttéranyag

Letöltések