Budapest, 2008. március 27. – Az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága a mai napon közzétette közgyűlési meghívóját. A közgyűlés elé terjesztett javaslatok között szerepel a „B” és „C” sorozatú dolgozói részvények átalakítása, a Társaság törzsrészvény névértékének 1:10 arányú felosztása, valamint az opciós program irányelveinek elfogadása is.

A Társaság Igazgatósága a 2008. április 28-án tartandó Közgyűlésnek javasolja a „B” és „C” sorozatú, osztalékelsőbbségi joggal rendelkező dolgozói részvények „A” sorozatú törzsrészvényekké történő átalakítását, valamint tőzsdei bevezetését. A közgyűlési döntés követően, a szükséges engedélyek beszerzése után, a 9475 db „B” sorozatú, valamint a 73 470 db „C” sorozatú részvény a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, törzsrészvénnyé alakul. Az átalakítás nem érinti a jegyzett tőke nagyságát, és nem módosítja a Társaság 2008. évi EPS előrejelzését (900 Ft/részvény). Az egy részvényre jutó eredmény eddig is az „A, „B” és „C” sorozatú részvényekkel együttesen került meghatározásra.

Az Állami Nyomda részvényeinek tőzsdei ára 2007 áprilisa óta meghaladja a 10 000 Ft-ot. A papír kereskedelmi forgalmának növelése érdekében az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a törzsrészvények névértékének felosztását. A Közgyűlés elé terjesztendő javaslat a részvények 1:10 arányú megosztását jelenti, vagyis a Társaság jegyzett tőkéjét megtestesítő törzsrészvények névértékének csökkentését, darabszámuk arányos növelése mellett.
A dolgozói részvények átalakításával közel 6%-kal több Állami Nyomda részvény kerül tőzsdei forgalomba, amely a részvény splittel együtt kedvező hatással lehet a papír kereskedelmi forgalmára.

A Közgyűlés elé terjesztendő javaslatok között szerepel a részvényopciós program irányelveinek elfogadása is. A program fedezetére az Igazgatóság további felhatalmazást kér a részvényesektől saját részvény vásárlásra. A közgyűlési napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok és előterjesztések 2008. április 8-tól megtekinthetők a Társaság és Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések