Dr. Erdős Ákos, Dr. Gömöri Istvánné és a Royalton Investors Three Limited („Eladó Részvényesek”), részvényesek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§ (7) bek. alapján az alábbiakat jelentették be az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatóságának:

Az Állami Nyomda Nyrt. („Társaság”), az Eladó Részvényesek és a Concorde Értékpapír Rt. („Concorde”), mint forgalmazó között 2005. december 8-án létrejött forgalmazói szerződés alapján a Concorde megszerezte (és időközben értékesítette is) a Társaság által kibocsátott összesen 104.000 db egyenként 980 Ft névértékű névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény tulajdonjogát az Eladó Részvényesektől, mely a Társaságban 7,45%-os mértékű befolyást biztosít („Részvény Csomag”). A Concorde a Részvény Csomag ellenértékét az Eladó Részvényeseknek 2006. január 10. napjáig pénzben vagy azonos számú részvénnyel jogosult teljesíteni. Amennyiben a Concorde az ellenértéket részvényben teljesíti 2006. január 10. napjáig az Eladó Részvényesek Társaságban fennálló jelenleg 26,5%-os mértékű együttes befolyásának mértéke 34%-ra növekedhet, akként, hogy Dr. Erdős Ákos törzsrészvényeinek száma 173.986 db-ról 222.907 db-ra (egyedi befolyásának mértéke 12,5%-ról 16%-ra), Dr. Gömöri Istvánné törzsrészvényeinek száma 29.367 db-ról 37.625 db-ra (egyedi befolyásának mértéke 2,1%-ról 2,7%-ra, a Royalton Investors Three Limited törzsrészvényeinek száma 166.514 db-ról 213.335 db-ra (egyedi befolyásának mértéke 11,9%-ról 15,25%-ra) növekedhet.

Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Letöltések