Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5., cégjegyzékszáma: 01-10-042030) („Társaság”), mint tőzsdei részvény kibocsátó ezúton bejelenti, hogy a KELER-től, mint a Társaság részvénykönyv vezetőjétől – a részvénykönyv vezetési megbízás 2005. december 9-i hatályba lépését követően a megbízási szerződés alapján – kért tulajdonosi megfeleltetés során a csatolt RS1 szerinti adatlapban meghatározott tulajdonosi struktúra vált ismertté. A Társaság továbbá bejelenti, hogy az ismertté vált adatok alapján a Társaság által közzétett szavazati jogot biztosító részvények 5%-át meghaladó részvénytulajdonnal rendelkező részvényeseken túl a Smaller Companies Portfolio of the Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited (címe: Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George Town) a Társaság által kibocsátott 88.500 darab „A” sorozatú, egyenként 980 Ft névértékű névreszóló dematerializált törzsrészvénnyel rendelkezik, mely a részvényesnek a Tpt. 65.§ (1) bekezdés szerinti 6,3% mértékű befolyást biztosít.

Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Letöltések