Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5., cégjegyzékszáma: 01-10-042030) („Társaság”), mint tőzsdei részvény kibocsátó ezúton bejelenti, hogy a KELER-től, mint a Társaság részvénykönyv vezetőjétől kért közgyűlési tulajdonosi megfeleltetés során a csatolt RS1 szerinti adatlapban meghatározott tulajdonosi struktúra vált ismertté. A Társaság továbbá bejelenti, hogy az ismertté vált adatok alapján a Társaság által közzétett szavazati jogot biztosító részvények 5%-át meghaladó részvénytulajdonnal rendelkező részvényeseken túl a HansaBank Estonia (címe: 15040 Tallin, Liivalaia 8) a Társaság által kibocsátott 95.007 darab „A” sorozatú, egyenként 980 Ft névértékű névreszóló dematerializált törzsrészvénnyel rendelkezik, mely a részvényesnek a Tpt. 65.§ (1) bekezdés szerinti 6,8% mértékű befolyást biztosít.

Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Letöltések