Az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága a Concorde Értékpapír Rt.-től (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043521) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 67. § (1) és (3) bekezdések alapján az Állami Nyomda Nyrt.-ben szerzett és megszűnt befolyásáról az alábbi tájékoztatást kapta:

A Concorde Értékpapír Rt. mint forgalmazó és a Társaság, a Royalton Investors Three Ltd., Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné mint eladó részvényesek között 2005. december 8-án forgalmazói szerződés jött létre. A forgalmazói szerződés alapján – árfolyam-stabilizáció céljából – a Társaság összesen 104.000 db egyenként 980 Ft névértékű névre szóló „A” sorozatú törzsrészvénye 2005. december 8-án az eladó részvényesektől a Concorde Értékpapír Rt. tulajdonába került. Ezzel a Concorde Értékpapír Rt-nek 7,45%-os befolyása keletkezett a Társaságban. A Concorde Értékpapír Rt. az általa megszerzett törzsrészvényeket megszerzésük napján tőzsdei ügyletben értékesítette, ezzel a fenti befolyása megszűnt.

Az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Letöltések