A JELEN DOKUMENTUM A PSZÁF ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT HIRDETÉS, MELYET AZ ÁLLAMI NYOMDA NYRT. („TÁRSASÁG”) JELENTETETT MEG A TÁRSASÁG TÖRZSRÉSZVÉNYEINEK A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY SZERINTI, A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉRE TÖRTÉNŐ MAGYARORSZÁGI TŐZSDEI BEVEZETÉSÉVÉL ÖSSZEFÜGGŐ TÁJÉKOZTATÁSKÉNT. JELEN DOKUMENTUM NEM MINŐSÜL TÁJÉKOZTATÓNAK A HIRDETÉSBEN EMLÍTETT RÉSZVÉNYEK ÉS TŐZSDEI BEVEZETÉS VONATKOZÁSÁBAN, EZÉRT TARTÓZKODJANAK A JELEN HÍRDETÉSRE ALAPÍTOTT BÁRMILYEN AJÁNLATTÉTELTŐL. A TÁRSASÁG ÉS A FORGALMAZÓ DÖNTÉSÉTŐL FÜGGŐEN KÖZZÉTEENDŐ TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSASÁG ( www.allaminyomda.hu ) ÉS A FORGALMAZÓ ( www.con.hu ) HONLAPJÁN LESZ MEGTEKINTHETŐ.

Sajtóközlemény

Az Állami Nyomda kezdeményezte részvényeinek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére

Az Állami Nyomda Nyrt.* (Állami Nyomda vagy társaság) kezdeményezte a társaság részvényeinek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. A társaság ezzel a lépéssel elsőként élt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény július 1-én életbe lépett módosítása által adott lehetőséggel, amely szerint a társaság törzsrészvényeinek nyilvános forgalomba hozatalára a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéssel kerülhet sor. A tőzsdei bevezetés az előzetes tervek szerint a megfelelő tőkepiaci körülmények esetén még az idén megvalósulhat.

Az Állami Nyomda a társaság részvényeinek tőzsdei bevezetésével a Concorde Értékpapír Rt.-t bízta meg.

A társaság igazgatóságának 2005. október 7-i határozata alapján az Állami Nyomda 2005. november 14-én kezdeményezte a társaság által kibocsátott teljes „A” törzsrészvénysorozat bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.

Az Állami Nyomda az elmúlt időszakban megtette a szükséges intézkedéseket a társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséhez. A társaság 2005. szeptember 22-én megtartott közgyűlése támogatta az Állami Nyomda „A” sorozatú törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetését és jóváhagyta a társaság nyilvános működésűvé alakulását, amelyet a cégbíróság 2005. november 3-án bejegyzett. A társaság 2005. október 11-én csatlakozott a Budapesti Értéktőzsde Tőzsdeképes Cégek Klubjához, majd november 10-én megkapta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyét tőzsdei bevezetési tájékoztatójának publikálásához.

A tervezett tőzsdei bevezetés és értékesítés pontos részleteivel a tájékoztató közzétételének időpontjával, az eladók személyével, valamint a felajánlott részvények mennyiségével kapcsolatban a tőkepiaci szabályozásokkal összhangban a társaság a megfelelő időben részletesen tájékoztatja a közvéleményt.

További információ:

Csák Zita, Capital Communications Kft. Telefon: 06 1 266 0199
Boris Mihály,Concorde Értékpapír Rt. Telefon: 06 1 489 2200

Sajtóközlemény és háttéranyag

Letöltések