A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 61.§-ban és az Állami Nyomda Nyrt. Alapszabályában foglalt követelményekre tekintettel a részvényesektől kapott tájékoztatás alapján az Állami Nyomda Nyrt. ezúton teszi közzé a következőket:

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261) 2008. október 15-16 között tőzsdei részvényátruházás során 29,73%-ról 22,87%-ra csökkentette saját, illetve vagyonkezelésében lévő összehangoltan eljáró jogi személyek szavazati jogot biztosító befolyásoló részesedését az Állami Nyomda Nyrt.-ben (székhely: 1102 Budapest, Halom utca 5., cgj.: 01-10-042030).

Az összehangoltan eljáró jogi személyek felsorolása, tulajdona és szavazati jogának mértéke:

AEGON Közép-Európai Részvény Alap: 129 170 db részvény, 0,9% szavazati jog,
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.: 865 273 db részvény, 6,0% szavazati jog,
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.: 236 450 db részvény, 1,6% szavazati jog,
AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Magán ágazat: 1 813 721 db részvény, 12,6% szavazati jog,
AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat: 252 951 db részvény, 1,8% szavazati jog,
TDBÖE: 2 660 db részvény, 0,02% szavazati jog,

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések