A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 61.§-ban és az Állami Nyomda Nyrt. Alapszabályában foglalt követelményekre tekintettel a részvényesektől kapott tájékoztatás alapján az Állami Nyomda Nyrt. ezúton teszi közzé a következőket:

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (1091 Budapest, Üllői u. 1., Cg. 01-10-044261) 2009. június 12-én 3 711 469 db-ra (25,09%-ra) növelte saját, illetve vagyonkezelésében lévő összehangoltan eljáró jogi személyek szavazati jogot biztosító befolyásoló részesedését az Állami Nyomda Nyrt.-ben (székhely: 1102 Budapest, Halom utca 5., cgj.: 01-10-042030).

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések