A részvényestől kapott tájékoztatás alapján az Állami Nyomda Nyrt. ezúton teszi közzé a következőket:

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 61.§-ban foglalt követelményeknek eleget téve, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261) tájékoztatta az Állami Nyomda Nyrt-t, hogy 2009. augusztus 31 és szeptember 1 között, tőzsdei részvényátruházás során az AEGON Magyarország Biztosító Zrt. tulajdonában lévő Állami Nyomda Nyrt. szavazati aránya 10,57%-ról 3,70%-ra csökkent, az AEGON Unit Linked Részvény Eszközalap átalakulása miatt. Ezzel egy időben az AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap tulajdonában lévő Állami Nyomda Nyrt. szavazati aránya 2,24%-ról 9,11%-ra nőtt. Az összehangoltan eljáró jogi személyek szavazati jogának aránya a fenti törvény 61.§ (3) bekezdésében meghatározott bejelentési mértéket nem lépte át.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések