Az Állami Nyomda Közgyűlése támogatta az Igazgatóság által javasolt 53 Ft részvényenkénti osztalék kifizetését, valamint a részvényopciós programban szereplő árfolyamszintek és határidő módosítását.

Az Állami Nyomda Nyrt. 2009. március 30-i rendes évi Közgyűlése elfogadta a Társaság 2008. évi beszámolóját, és a részvényesek megszavazták az Igazgatóság javaslatát az adózott eredmény felosztására. Ennek értelmében a Társaság részvényenként 53 Ft osztalékot fizet. A döntésnek megfelelően, a 91 Ft-os EPS 58%-a kerül kifizetésre. Az Állami Nyomda saját részvényeire jutó osztalék a részvényesek között arányosan lesz elosztva, így a 2009. május 20-án kifizetendő osztalék mértéke 54,55 Ft-ra emelkedik. Az adózott eredmény ki nem osztott része eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés támogatta a Vezetői Részvényopciós Program irányelveinek módosítását. A világgazdasági válság árfolyamra gyakorolt negatív hatása miatt középtávon teljesíthető célárfolyamokat szavaztak meg a részvényesek. A döntés eredményeképpen az Igazgatóság által meghatározásra kerülő opciós program keretében 2013-ig megszerezhető 800 000 db törzsrészvényt a menedzsment tagjai az 1000, 1250 és 1500 Ft-os árfolyamszinteken hívhatják le.

„Ahogy korábban, úgy ebben a gazdasági klímában is részvényeseink érdekeit tartjuk szem előtt. Ezt szolgálja a 2007. évinél magasabb osztalék kifizetése és a megkezdett innovációk folytatása. A stabilitás érdekében a Társaságnál nem áll meg a kutatás-fejlesztési tevékenység, mert megítélésünk szerint, ez szolgálja leginkább részvényeseink hosszú távú érdekeit. A hagyományos nyomdákkal szemben informatikai szolgáltatásaink és magas hozzáadott értékű fejlesztéseink révén lehetőségünk nyílik a gazdasági válságban fokozottan megjelenő biztonsági igények kihasználására. Mindezek biztosítják, hogy jó helyzetben várjuk a válság végét.” – mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja.

Állami Nyomda Nyrt.

Közgyűlési határozatok

Letöltések