Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (1102 Budapest, Halom u. 5.) Igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy az éves rendes közgyűlését 2021. április 19-én 13 órakor tartja a Társaság székhelyén (1102 Budapest, Halom u. 5.).

A Társaság tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy Magyarország Kormányának a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020.(XI.16.) Korm. rendelete („Rendelet”) alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a jogi személyre vonatkozó rendelkezéseit a Rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Figyelembe véve a 2020. november 11. napján hatályba lépett és a 484/2020.(XI.10.) kormányrendelet által bevezetett általános gyülekezési- és rendezvénytilalmat, A KÖZGYŰLÉS TÉNYLEGESEN NEM KERÜL MEGTARTÁSRA ÉS A RENDELET ÁLTAL ADOTT FELHATALMAZÁS ALAPJÁN A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA FOG DÖNTENI A NAPIRENDEN SZEREPLŐ VALAMENNYI KÉRDÉSBEN.

A Társaság Igazgatósága a Rendeletben adott felhatalmazással élve az előterjesztés szerinti határozatokat tervezi meghozni 2021. április 19-e napján, és az Igazgatóság által a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a szokásos módon nyilvánosságra fogja hozni.