Az OCCO Eastern European Fund (székhelye: Ugland House, South Church St., George Town, Grand Cayman, cégjegyzékszáma: CR114710) képviseletében eljáró Charlemagne Capital (IOM) Limited, alapkezelő – megbízásából az Állami Nyomda Nyrt. – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§ (1) bek. alapján közzéteszi, hogy az OCCO Eastern European Fund 2005. december 8. napján megszerezte az Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott 38 124 db egyenként 980 Ft névértékű névre szóló „A” sorozatú, 2,73% mértékű befolyást biztosító törzsrészvény tulajdonjogát. Az OCCO Eastern European Fund részvényesi jogait a megszerzett 2,73%-os befolyás tekintetében a Credit Suisse First Boston (Europe) Limited (székhelye: One Cabot Square London E14 4OJ United Kingdom), befektetési szolgáltató, részvényesi meghatalmazott útján kívánja gyakorolni.

Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Letöltések