A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 54.§ (1) bek., 6. mellékletének 18. pontjában, illetve a 67.§ (3) bek.-ben foglalt követelményekre tekintettel vezető állású személyektől illetve részvényesektől kapott tájékoztatás alapján az Állami Nyomda Nyrt. az alábbiakat kívánja közzétenni:

Dr. Erdős Ákos, az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatóságának elnöke, részvényes 42,5%-os mértékű szavazati jogot biztosító részesedése 356.917 db, az Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott „A” sorozatú, egyenként 980 Ft névértékű névreszóló dematerializált törzsrészvényének 2005. december 8. napján történt értékesítése folytán, 12,5%-ra csökkent az Állami Nyomda Nyrt.-ben (székhely: 1102 Budapest, Halom utca 5., cgj.: 01-10-042030). Fennmaradó részvényeinek száma 173.986 db „A” sorozatú, egyenként 980 Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény.

Dr. Gömöri Istvánné, az Állami Nyomda Nyrt. Felügyelő Bizottságának elnök-helyettese, részvényes 7,2%-os mértékű szavazati jogot biztosító részesedése 60.245 db, az Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott „A” sorozatú, egyenként 980 Ft névértékű névreszóló dematerializált törzsrészvényének 2005. december 8. napján történt értékesítése folytán, 2,1%-ra csökkent az Állami Nyomda Nyrt.-ben (székhely: 1102 Budapest, Halom utca 5., cgj.: 01-10-042030). Fennmaradó részvényeinek száma 29.367 db „A” sorozatú, egyenként 980 Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény.

Royalton Investors Three Limited, részvényes 40,7%-os mértékű szavazati jogot biztosító részesedése 341.591 db, az Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott „A” sorozatú, egyenként 980 Ft névértékű névreszóló dematerializált törzsrészvényének 2005. december 8. napján történt értékesítése folytán, 11,9%-ra csökkent az Állami Nyomda Nyrt.-ben (székhely: 1102 Budapest, Halom utca 5., cgj.: 01-10-042030). Fennmaradó részvényeinek száma 166.514 db „A” sorozatú, egyenként 980 Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény.

Dr. Erdős Ákos, Dr. Gömöri Istvánné és a Royalton Investors three Limited között szóbeli megállapodás jött létre, amely szerint a Társaság Közgyűlése határozatainak meghozatala előtt konzultálnak és véleményegyezés esetén együtt szavaznak, valamint az Állami Nyomda Nyrt.-ben fennálló mindenkori szavazati jogot biztosító befolyásuk elidegenítésével vagy megszerzésével kapcsolatos döntésekben egyeztetnek. A fent ismertetett egyedi befolyásuk mértékének csökkenésére tekintettel korábbi 90,4%-os együttes befolyásuk (szavazati joguk) mértéke 26,5%-ra módosult.

Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Letöltések