Az Állami Nyomda Nyrt. a mai napon közzétette az április 28-i közgyűlés előterjesztéseit. Az Igazgatóság a 2007. évi 1158 millió Ft-os mérleg szerinti eredményből 596 millió Ft, részvényenként 401 Ft osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek. Az előterjesztések között szerepel a „B” és „C” sorozatú dolgozói részvények átalakítása, a törzsrészvények 1:10 arányú felosztása, valamint az opciós program irányelveinek elfogadása is.

Az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága a 2008. április 28-án tartandó Közgyűlésnek törzsrészvényenkénti 401 Ft osztalék kifizetését javasolja. A jelenleg 11 100 db saját részvényre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra. Ennek értelmében a Csoport 2007. évi 1158 millió Ft-os mérleg szerinti eredmény alapján számolt 785 Ft-os EPS 51% kerül kifizetésre. A korábbi évekhez képest alacsonyabb osztalék kifizetésével az Igazgatóság a további növekedést, a jövőbeni akvizíciók lehetséges finanszírozási feltételét kívánja megteremteni. A közgyűlési meghívó szerint, erről az a részvényes szavazhat, aki 2008. április 18-ig bejegyzésre kerül a részvénykönyvbe. Az előterjesztés szerint, az Állami Nyomda 2008. május 21-én kezdené meg az osztalék kifizetését.

Az Állami Nyomda részvényforgalmának erősítése érdekében, az Igazgatósága által a Közgyűlés elé terjesztett javaslatok között szerepel a „B” és „C” sorozatú osztalékelsőbbséggel rendelkező dolgozói részvények „A” sorozatú törzsrészvényekké történő átalakítása és tőzsdei bevezetése, valamint a részvények 1:10 arányú felosztása (split), azaz a törzsrészvények névértékének csökkentése, darabszámuk arányos növelése mellett. A javaslatok sem a jegyzett tőke nagyságát nem érintik, sem a Társaság 2008. évi 900 Ft-os EPS előrejelzését nem módosítják. A dolgozói részvények átalakításával közel 6%-kal több Állami Nyomda részvény kerül tőzsdei forgalomba.

A Közgyűlés elé terjesztendő javaslatok között szerepel a részvényopciós program irányelveinek elfogadása is. A managementösztönző program javaslatában 2011-ig 80 000 db részvény kerülne kiosztásra az Igazgatóság által meghatározott vezetőknek abban az esetben, ha a részvényárfolyam tartósan eléri a 18 000, a 21 000 illetve a 25 000 Ft-os szintet, természetesen a split jóváhagyása után a darabszámok és árfolyamok arányos változnak.

„A korábban meghatározott osztalékpolitika szerint, az elért nyereség maximum 80 százalékának megfelelő osztalék kifizetésére tehet javaslatot az Igazgatóság, azonban mind az eredményeinket, mind piaci helyzetünket tekintve adottak a fejlődés feltételei. Ennek megfelelően a nyereség felét javasolja az Igazgatóság a további növekedés finanszírozására fordítani. ” – mondta Gyergyák György, a Társaság vezérigazgatója.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések