A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§-ban és az Állami Nyomda Nyrt. (továbbiakban: a Társaság) Alapszabályában foglalt követelményekre tekintettel a részvényesektől kapott tájékoztatás alapján az Állami Nyomda Nyrt. ezúton teszi közzé a következőket:

A NATIXIS Asset Management (székhely: 21, quai d’Austerlitz 75013 Paris, cégjegyzékszám: R.C.S. 329 450 738 Paris – APE 671 C) tájékoztatta a Társaság Igazgatóságát, hogy az általa vagyonkezelt SICAV NATIXIS EUROPE AVENIR (Immeuble Atlantique Montparnasse – Nord Pont, 7 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 Paris, nyilvántartási szám: 348 456 077 PCS Paris) birtokában 14.500 db az Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott egyenként 980 Ft névértékű névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény van, így befolyása a Társaságban 2% alá csökkent.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések