A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§-ban és az Állami Nyomda Nyrt. Alapszabályában foglalt követelményekre tekintettel, a részvényesektől kapott tájékoztatás alapján, az Állami Nyomda Nyrt. ezúton teszi közzé:

Az IXIS Asset Management (székhely: 21, quai d’Austerlitz 75013 Paris, cégjegyzékszám: R.C.S. 329 450 738 Paris – APE 671 C) tájékoztatta a Társaság Igazgatóságát, hogy az általa vagyonkezelt SICAV IXIS AM EMERGING EUROPE (székhely: 2-8 avenue Charles de Gaulle,L-1653 Luxembourg, cégjegyzékszám: B 53023 Luxembourg) 37.244 db az Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott egyenként 980 Ft névértékű névre szóló „A” sorozatú 2,66% mértékű befolyást biztosító törzsrészvényt vásárolt.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések