Mind konszolidált árbevételét, mind mérleg szerinti eredményét 23%-al növelte 2006-ban az Állami Nyomda Nyrt. A 2005. üzleti évhez képest, az árbevétel 2,6 milliárd forintos növekedését elsősorban a fő profilnak számító biztonsági termékek gyártása, illetve a továbbra is erőteljesen növekvő exportértékesítés generálta. Ez a fejlődési irány megfelel a PIRA nemzetközi kutató cég a régiós és nemzetközi trendeket vizsgáló tanulmányának, mely szerint, a szolgáltatások hangsúlya egyre inkább a különös szakértelmet igénylő szegmensek felé tolódik el. Az Állami Nyomda dinamikus fejlődése első teljes tőzsdei évében az egy milliárd Ft-ot meghaladó konszolidált mérleg szerinti eredményben is megmutatkozott.

A növekedést a biztonsági nyomdaipari termékek és az export bővülése eredményezte. Ahogy arra a PIRA nemzetközi piackutató cég 2007-ben készült tanulmánya is rámutat, a biztonsági nyomdaipari szegmens dinamikusan fejlődik a közép-kelet európai régióban. A biztonsági nyomtatvány piacra vonatkozó, PIRA által a régióra jósolt növekedési ütemet az Állami Nyomda meghaladta, és 2005-höz képest 43%-al növelte árbevételét a biztonsági nyomdaipari termékek és megoldások terén. A piackutatás által előrevetített trendeket igazolja, hogy az Állami Nyomda növekedését az export értékesítés ugrásszerű emelkedése is segítette. A 2006-os 1772 millió Ft-os export árbevétel 1235 millióval haladja meg a 2005-ös értéket, a teljes árbevétel 12,5%-át adta, szemben az előző évi 4,6%-kal. A kivitelből származó árbevétel 88%-át a régióba exportált termékek generálták. Az exportbővülésben döntő szerepet játszott a Társaság regionális cégeinek gyártási tevékenysége, valamint a Romániába szállított biztonsági termékek, a szlovák egészségügyi kártyák gyártására vonatkozó tender elnyerése, az albán biometrikus azonosítókkal ellátott jogosítvány kártyák értékesítése, illetve a nagyobb részt külföldön értékesített telefonkártya eladás 68%-os emelkedése.

„Az Állami Nyomda történetének egyik legsikeresebb évét zárta, a piaci bővülést meghaladó mértékben tudtuk növelni bevételeinket és eredményünket.” – mondta Gyergyák György, az Állami Nyomda Nyrt. vezérigazgatója. „A piacot a hagyományos nyomdaipari termékek gyártásának csökkenése mellett, a nagyobb szakértelmet, fejlettebb technológiát igénylő szegmensek bővülése jellemzi. A nemzetközi trendeknek és saját fejlesztéseinknek köszönhetően az elmúlt évben jelentősen növekedett a biztonsági nyomdaipari termékek, megoldások és a különböző kártyák gyártása, megszemélyesítése. Az okmánybiztonsági és RFID kutatás-fejlesztési tevékenység a jövőben várhatóan jelentősen segíti a Társaság közép és hosszú távú stratégiájának megvalósítását. A legutóbbi igazgatósági ülésen egyhangúlag döntöttünk arról is, hogy folytatjuk a regionális növekedést és ezzel összhangban alakítjuk ki a jövőben az Állami Nyomda osztalékpolitikáját.”

Az Állami Nyomda Nyrt. 2006. éves gyorsjelentése innen letölthető.

További információ:

Zsámboki Gábor általános vezérigazgató-helyettes, Telefon: 431 1222

Letöltések