Az Állami Nyomda Nyrt. (székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5.; cg.: 01-10-042030) (továbbiakban Társaság) ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a KELER Zrt-nél 2008. július 11-i fordulónapra, a részvény-átalakítás lezárása miatt kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetésének eredménye a következő

Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke

Letöltések