A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§-ban és az Állami Nyomda Nyrt. Alapszabályában foglalt követelményekre tekintettel, a részvényesektől kapott tájékoztatás alapján, az Állami Nyomda Nyrt. ezúton teszi közzé:

A CACEIS Bank (1-3, place Valhubert – 75013 Paris, nyilvántartási szám: R.C.S.Paris: 692 024 722 – TVA:FR56692024722), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint az Állami Nyomda Nyrt. alapszabályában foglalt követelményekre tekintettel tájékoztatta a Társaság igazgatóságát, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságban megszerzett befolyása az alábbiak szerint változott:

Részvénytársaság megnevezése: Állami Nyomda Nyrt.
Részvény fajtája és típusa: A sorozatú, névre szóló törzsrészvény
Részvény ISIN-azonosítója: HU0000079835
Kibocsátott részvények darabszáma: 1.396.520 db
Jelenlegi befolyás: 0 db
Jelenlegi befolyás százalékban: 0,00%
Befolyásváltozás értéknapja: 2006.12.14.

A CACEIS Bank (1-3, place Valhubert – 75013 Paris, nyilvántartási szám: R.C.S.Paris: 692 024 722 – TVA:FR56692024722) ügyfele, a SICAV IXIS Europe Avenir (Immeuble Atlantique Montparnasse – Nord Pont, 7 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 Paris, nyilvántartási szám: 348 456 077 PCS Paris) nevében és helyette továbbiakban tájékoztatta a a Társaság igazgatóságát, hogy ügyfelének nyilvánosan működő részvénytársaságban megszerzett befolyása a következők szerint változott:

Részvénytársaság megnevezése: Állami Nyomda Nyrt.
Részvény fajtája és típusa: A sorozatú, névre szóló törzsrészvény
Részvény ISIN-azonosítója: HU0000079835
Kibocsátott részvények darabszáma: 1.396.520 db
Jelenlegi befolyás: 43.056
Jelenlegi befolyás százalékban: 3,08%
Befolyásváltozás értéknapja: 2006.12.14.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések