A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§-ban és az Állami Nyomda Nyrt. Alapszabályában foglalt követelményekre tekintettel, a részvényesektől kapott tájékoztatás alapján, az Állami Nyomda Nyrt. ezúton teszi közzé a következőket:

A Deutsche Bank Zrt. (H-1054 Budapest, Hold utca 27.), mint letétkezelő, a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint az Állami Nyomda Nyrt. alapszabályában foglalt követelményekre tekintettel tájékoztatta a Társaság igazgatóságát, hogy ügyfele nyilvánosan működő részvénytársaságban megszerzett befolyása az alábbiak szerint változott:

Részvénytársaság megnevezése: Állami Nyomda Nyrt.
Részvény fajtája és típusa: A sorozatú, névre szóló törzsrészvény
Részvény ISIN-azonosítója: HU0000079835
Kibocsátott részvények darabszáma: 1.396.520 db
Részvényes neve: CACEIS BANK – EX IXIS IS
Részvényes székhelye: 1-3, place Valhubert – 75013 Paris
Nyilvántartási szám: R.C.S.Paris:692 024 722 – TVA:FR56692024722
Jelenlegi befolyás: 43.056
Jelenlegi befolyás százalékban: 3,08%
Befolyásváltozás értéknapja: 2006.09.26.

Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Letöltések