Az Állami Nyomda Nyrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2008. április 30-án a 2007. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló hirdetményben megjelentektől eltérő mértékű osztalékot fizet ki az eredetileg meghirdetett 2008. május 21-i időponttól kezdődően.

A változás oka, hogy a Társaság tulajdonában az osztalék kifizetéséhez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján 11 100 db saját részvény volt. A Gt. 227 §-a és a Társaság Alapszabályának 17.5 (b) pontja szerint a saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában figyelembe venni. Ennek mértéke részvényenként bruttó 3 Ft, azaz három forint.

A fentiek alapján az Állami Nyomda Nyrt. a 2007. év után a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett egy darab 980,- Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000079835) 404,- Ft, azaz négyszáznégy forint bruttó osztalékot fizet. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre nem került „B” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló dolgozói részvényre (ISIN azonosító: HU0000089172) bruttó 433 Ft, azaz négyszázharminchárom forint, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre nem került „C” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló dolgozói részvényre (ISIN azonosító: HU0000089180) 443 Ft, azaz négyszáznegyvenhárom forint bruttó osztalék kerül kifizetésre.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket továbbá, hogy az Állami Nyomda 2008.04.30-i közgyűlésének 9/2008 (04.30) és 10/2008 (04.30). számú határozata szerint a „B” és „C” sorozatú részvények „A” sorozatú törzsrészvénnyé történő átalakítása és a részvények 1:10 arányú megosztása (stock split) folyamatban van.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések