Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a saját nevében, valamint az EG Capital S.A.R.L és Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság Elnöke megbízásából a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 55.§ (3), valamint a 24/2008.(VIII.15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének 2.6. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget: 

Dr. Erdős Ákos tulajdonában lévő EG Capital S.A.R.L. 1.768.895 darab ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvényt birtokol, amelyből közvetlenül Dr. Erdős Ákos tulajdonába 1.708.932 darab, a Fortunarum Kft-hez pedig 59.963 darab részvény került át. A tranzakciót követően Dr. Erdős Ákos közvetlen és közvetett tulajdona összességében nem változott, közvetlenül 1.708.932 darab, a Fortunarum Kft-én keresztül pedig közvetetten 476.630 darab ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvénnyel rendelkezik.  

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

korábbi nevén Állami Nyomda Nyrt.