Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2024. április 10-én megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2023. év után egy darab, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 98 Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvénye (ISIN azonosító: HU0000093257) után 253 Ft, azaz kettőszázötvenhárom forint bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2024. július 15.