Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2023. április 14-én megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2022. év után egy darab, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 98 Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvénye (ISIN azonosító: HU0000093257) után 156 Ft., azaz egyszázötvenhat forint bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2023. július 14.