Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2022. április 12-én megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2021. év után egy darab, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 98 Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvénye (ISIN azonosító: HU0000093257) után 163 Ft., azaz egyszázhatvanhárom forint bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2022. május 12.