Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 2021. április 19-én úgy döntött, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2020. év után egy darab, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 98 Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvénye (ISIN azonosító: HU0000093257) után 83 Ft., azaz Nyolcvanhárom forint bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2021. július 15.