Tájékoztatás a 2017. év után járó osztalék kifizetésének rendjéről

///Tájékoztatás a 2017. év után járó osztalék kifizetésének rendjéről

Tájékoztatás a 2017. év után járó osztalék kifizetésének rendjéről

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2018. április 5-én megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2017. év után egy darab, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 98 Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvénye (ISIN azonosító: HU0000093257) után 79 Ft., azaz Hetvenkilenc forint bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2018. július 5.

2018-05-18T09:24:03+00:00