Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2016. április 4-én megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2015. év után egy darab, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 98 Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvénye (ISIN azonosító: HU0000093257) után 65 Ft, azaz Hatvanöt forint bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2016. július 5.

Tájékoztatás a 2015. év után járó osztalék kifizetésének rendjéről