Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2015. április 20-án megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2014. év után egy darab, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 98 Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvénye (ISIN azonosító: HU0000093257) után 73 Ft, azaz Hetvenhárom forint bruttó osztalékot fizet.