2021. április 19. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, a mai napon megtartott Igazgatósági ülésen, a Koronavírus-járvány (COVID-19) kapcsán, a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020.(XI.16.) Korm. rendelete alapján, közgyűlési hatáskörben eljárva, meghozta döntéseit a közgyűlés napirendjének megfelelően.

A Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó 27,4 milliárd Ft konszolidált nettó árbevételt és 785 millió Ft eredményt tartalmazó, a közgyűlés elé terjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését az Igazgatóság a jogszabályi felhatalmazás alapján elfogadta. A Koronavírus-járvány okozta gazdasági bizonytalanságok a Nyomdát is érintették, visszaestek a megrendelések, ez jelentősen csökkentette az árbevételt. A hatékony költséggazdálkodás eredményeként a vállalat működése, pénzügyi helyzete stabil. Az Igazgatóság részvényenként 83 Ft osztalék kifizetéséről döntött. A 2019-es esztendő kiemelkedő eredményét tavaly a társaság tartalékba helyezte. Az elmúlt időszak prudens gazdálkodása lehetővé teszi, hogy a 2020-ban képzett tartalék egy része osztalékként kifizetésre kerüljön. Az osztalékfizetés időpontja: 2021. július 15.

Az Igazgatóság jóváhagyta Berkesi Ferenc audit bizottsági taggá választását, valamint a Könyvvizsgáló újraválasztását, továbbá az előző évekhez hasonlóan elfogadta, hogy az Igazgatóság a jegyzett tőke maximum 20%-áig, saját részvényeket vásárolhasson 2022. október 19-ig jelen felhatalmazás alapján.