2024. április 10. Az ANY Biztonsági Nyomda Közgyűlése az Igazgatóság eredeti javaslatát megemelve 253 Ft részvényenkénti osztalékot szavazott meg.

A Társaság székhelyén megtartott Közgyűlésen a Nyomda részvényesei elfogadták az 55,5 milliárd Ft konszolidált nettó árbevételt és a 4267 millió Ft mérleg szerinti eredményt tartalmazó üzleti beszámolót. A Közgyűlés 253 Ft részvényenkénti osztalék kifizetését fogadta el. A Társaság birtokában lévő saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra, így várhatóan 261 Ft kerül részvényenként kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2024. július 15.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak mandátuma 2024. május 31-én lejár, ezért a Közgyűlés újraválasztotta mindkét testület tagjait 2029. május 31-ig.