A Gyomai Kner Nyomda Zrt. a „Munkahelyi képzések megvalósítása a Gyomai Kner Nyomda Zrt-nél” című pályázatával 2018. december 14-én elnyerte a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának 55 216 850 Ft összegű támogatását, amelyet két éven belül a képzésekre és a képzésekkel eltöltött munkaidő bérköltségének kompenzálására használhatnak fel. A pályázatot a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” elnevezésű pályázati felhívásra nyújtották be, melynek célja az egész életen át tartó tanulás elvének előtérbe helyezésével, a felnőtt korúak munkavállalói kompetenciáinak növelése, a társadalmi, gazdasági változásokhoz való alkalmazkodási képességük fejlesztése, a munkaerő értékének és versenyképességének növelése. A képzési program ennek jegyében két fő területre fókuszál: az informatikai eszköztár használatának szélesebb körű elterjesztésére, illetve a folyamatközpontú szemlélet kialakítására. Különböző tudásszintekről indulva Excel-képzéseket valósítanak meg, a két év alatt pedig három tanfolyam foglalkozik a folyamatközpontú szemlélet kialakításával. A tanfolyamokon több mint száz gyomai munkatársunk vesz részt, így mindenki képet kaphat arról a munka és irányítási módszerről, amely biztosíthatja a Gyomai Kner Nyomda Zrt. jövőbeli hatékony, piacképes működését. A tervezési, irányítási technika fejlesztésére, működtetésére az ezzel foglalkozó dolgozók további képzéseket kapnak. Az oktatások összesen csaknem 11 000 órában valósulnak meg, melynek 70%-át 2019-ben tartják meg. A projekt vezetője Dr. Novotny Erzsébet.

A gyomai csapat ezúton köszöni minden budapesti és gyomai kolléga közreműködését, akik munkájukkal hozzájárultak a sikeres pályázathoz!