A Gazdasági Versenyhivatal megszüntette a versenykorlátozó tilalom feltételezett megsértése miatt indított eljárást az ANY Biztonsági Nyomdával szemben.
A Gazdasági Versenyhivatal 2014. július 10-i kelt végzésében megszüntette a Társaság és egyéb eljárás alá vont vállalkozások ellen 2014. január 23-án indított eljárást, mivel a vizsgálat jogsértésre utaló bizonyítékot nem tárt fel.

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
korábbi nevén Állami Nyomda Nyrt.