A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak mandátuma 2019. május 31-én lejár, melyre tekintettel az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Üzemi Tanácsa javaslatot tett a közgyűlés számára a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldötteinek személye tekintetében, valamint a Társaság részvényesei, Igazgatósága is megtette javaslatát a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai vonatkozásában.