Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) eleget téve a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. számú melléklet 1.29 pontjának ezúton közzéteszi a Társaság bejegyzett könyvvizsgálójának személyében bekövetkezett változásokat.

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2023. április 14-én megtartott éves rendes közgyűlése az Ernst&Young Könyvvizsgáló Kft. eddigi munkáját megköszönve, a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta 2023. május 1-től 2026. május 31-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszám: 01-09-071057, kamarai nyilvántartási szám: 000083), természetes személy könyvvizsgáló: Horváth Tamás (Lakcím: 1028 Budapest, Bölény utca 16., anyja neve: Grósz Veronika, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 003449).

Az új könyvvizsgáló megválasztását a régi könyvvizsgáló mandátumának lejárta indokolta.