Az Állami Nyomda Nyrt. a saját nevében, valamint a Láng Vagyonkezelő Zrt. és az EG Capital SA megbízásából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61 §, 201./B-C §, valamint az 55 § (3) és a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet 4. mellékletének II/6. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

A Láng Vagyonkezelő Zrt. végelszámolásának cégbírósági jóváhagyását követően, a Láng Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott 153 010 darab törzsrészvény 2010. augusztus 6-án transzferálásra került az anyavállalat EG Capital SA értékpapír számlájára a Concorde Értékpapír Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével. A tranzakciót követően az EG Capital SA tulajdonában lévő Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvények száma 3 714 210 darabra változott.

Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének és a Felügyelő Bizottsági Elnök-helyettesének tulajdonában lévő, közvetetten birtokolt Állami Nyomda részvények száma a tranzakció eredményeképpen nem változott.

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány itt érhető el.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések