Tisztelt Részvényesek!

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1102 Budapest, Halom u. 5.) Igazgatósága korábban közzé tette – a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § alapján, valamint összhangban az egészségügyi ajánlásokkal és járványügyi jelentésekkel -, hogy a Társaság 2020. április 16-án éves rendes közgyűlését nem tartja meg az emberi élet és egészség megóvása érdekében.

A Társaság Igazgatósága jelen rendkívüli közleményként az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.