Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2017. május 10-én nyilvánosságra hozott, 2016. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló hirdetmény alapján, jelen közleményben teszi közzé a 2017. július 5-i időponttól fizetendő osztalék végleges mértékét.

A Társaság tulajdonában 448.842 db saját részvény van. A saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában figyelembe venni. Ennek mértéke részvényenként bruttó 2 Ft, azaz kettő forint.

Fentiek alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2016. év után egy darab törzsrészvényre (ISIN azonosító:HU0000093257) 86,-Ft, azaz nyolcvanhat forint bruttó osztalékot fizet az osztalékra jogosult részvényesek részére.