Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2014. április 1-én nyilvánosságra hozott, 2013. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló hirdetmény alapján, jelen közleményben teszi közzé a 2014. április 22-i időponttól fizetendő osztalék végleges mértékét. 

A Társaság tulajdonában 448.842 db saját részvény van. A saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában figyelembe venni. Ennek mértéke részvényenként bruttó 2 Ft, azaz Kettő forint. 

Fentiek alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2013. év után egy darab törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000093257) 57,- Ft, azaz Ötvenhét forint bruttó osztalékot fizet az osztalékra jogosult részvényesek részére.