Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2013. április 11-én nyilvánosságra hozott, 2012. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló hirdetmény alapján, jelen közleményben teszi közzé a 2013. május 2-i időponttól fizetendő osztalék végleges mértékét.

A Társaság tulajdonában 445.742 db saját részvény van. A saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában figyelembe venni. Ennek mértéke részvényenként bruttó 1 Ft, azaz Egy forint.

Fentiek alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2012. év után egy darab törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000093257) 44,- Ft, azaz Negyvennégy forint bruttó osztalékot fizet az osztalékra jogosult részvényesek részére.

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.