Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a 2015. május 7-én nyilvánosságra hozott, 2014. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló hirdetmény alapján, jelen közleményben teszi közzé a 2015. június 1-i időponttól fizetendő osztalék végleges mértékét.

A Társaság tulajdonában 448.842 db saját részvény van. A saját részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában figyelembe venni. Ennek mértéke részvényenként bruttó 2 Ft, azaz Kettő forint.

Fentiek alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2014. év után egy darab törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000093257) 75,- Ft, azaz Hetvenöt forint bruttó osztalékot fizet az osztalékra jogosult részvényesek részére.