Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2013. március 1-én megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

 

1/2013.(03.01.) sz. határozat:

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Anett,  jegyzőkönyvvezetőnek Balla Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rupp Erzsébetet és Loncsák Andrást, a szavazatszámláló bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét és Pfalzgráf Balázst választja meg.

 

(a közgyűlés a határozatot 8.256.443 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

 

2/2013.(03.01.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja 2013. március 1-től 2013. május 31-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/c., MKVK szám: 000083) oly módon, hogy az eljáró könyvvizsgáló:Bodor Kornél(an.: Gyócsi Mária, MKVK szám: 005343) 1124 Budapest, Veréb u. 4.

 

(a közgyűlés a határozatot 8.256.443 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

 

Budapest, 2013. március 1.

                       

Zsámboki Gábor

Vezérigazgató

 

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.