Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. ezúton teszi közzé Alapszabályát, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján készült.

Alapszabály