Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (továbbiakban ANY vagy Társaság) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 55.§ (2), valamint 61.§ szerint fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:

A Genesis Investment Management LLP (Heritage Hall, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 4HY, Channel Islands, cégjegyzékszám: 1019491) tájékoztatta az ANY Igazgatóságát, hogy az általa kezelt befektetési alapokon keresztül 2013. október 8-i tőzsdei részvényátruházás során 613.119 darabra csökkentette szavazati jogot biztosító részesedését a Társaságban. Ezzel a Genesis Investment Management LLP szavazati jogának aránya 4,144% százalékra csökkent az összes szavazati joggal rendelkező részvényre vetítve.